Home  >  漁船被扣  >  漁船遭扣統計
漁船被扣

104年,我國共有7艘漁船外國政府扣留。往年我國漁船被扣原因除違反合作規定、遭海盜挾持外,主要原因係無照侵入他國水域捕魚。近3年我國漁船被扣之統計如下表。

國別/年度 102 103 104 合計
帛琉      1 1
菲律賓 1   2 3
索羅門群島 1     1
日本  7 2 3 12
密克羅尼西亞 1     1
馬紹爾群島     1 1
俄羅斯 1     1
總計 11 2 7 20